Cloud Assessment

Usługi Cloud Assessment
Przekonaj się czy jesteś gotowy na migrację do chmury!

Badanie gotowości firmy na migrację do chmury jest pierwszym krokiem, który pozwala dostarczyć kompletnych informacji: o poziomie wykonalności migracji środowiska do chmury, optymalnej ścieżce migracji, najlepszym w danej sytuacji dostawcy usług chmury publicznej i szacunkowych kosztach operacyjnych w chmurze.

W swoim podejściu wykorzystujemy zarówno najnowsze technologie, jak i wiedzę oraz doświadczenie biznesowe. Używane przez nas narzędzia stanowią kompletny pakiet transformacyjny, który oferuje możliwości w zakresie: wykrywania, assessmentu i migracji systemów z lokalnych centrów danych do wiodących platform chmury publicznej.

 

Kompleksowe rozwiązanie

Nasza metodologia assessmentu obejmuje kompleksową ocenę środowiska i aplikacji. Zbieramy dane w trybie manualnym i automatycznym. Dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć szczegółową mapę zależności w środowisku i aplikacjach. Zespół ekspertów ds. technologii chmurowych przeprowadza dokładną analizę i podsumowanie zgromadzonych danych. Konkretnym efektem oferowanych usług cloud assessment są:

 • Raport Digital & Cloud Services Azure Cloud Readiness Assessment bazujący na CAF (Microsoft Cloud Adoption Framework)
 • Pełny, szczegółowy obraz analizowanej infrastruktury, wskazujący obszary stanowiące ryzyko biznesowe (Bezpieczeństwo, Zgodność)
 • Plan migracji podzielony na etapy (uwzględniający działania naprawcze)
 • Transfer plików

Funkcje Framework Application Cloudification

 • GOTOWOŚĆ NA MIGRACJĘ DO CHMURY

  1

  Zawiera szczegółowe informacje o wykonalności migracji aplikacji z uwzględnieniem: elastyczności, wysokiej dostępności i skalowalności.

 • MODEL WDRAŻANIA W CHMURZE

  2

  Zapewnia dopasowanie właściwej kategoryzacji obecnych rozwiązań wraz
  z uzasadnieniem ich docelowej lokalizacji, m.in. chmura publiczna, środowisko lokalne klienta, model hybrydowy.

 • ŚCIEŻKA MIGRACJI

  3

  Oferuje rekomendowaną ścieżkę migracji, w tym wysokopoziomowy plan migracji,
  a także szacunki dotyczące nakładów pracy związanych z migracją.

 • ASSESSMENT ILOŚCIOWY

  4

  Framework Application Cloudification wraz z wykorzystywanymi narzędziami pozwala sformułować szczegółowe rekomendacje odnośnie najefektywniejszych modeli migracji/modernizacji.

 • USŁUGA ASSESSMENTU

  5
  • Framework Application Cloudification
  • spotkania SME (Subject-Matter Expert)
  • ankieta z pytaniami dla przedstawicieli różnych jednostek organizacyjnych
  • przedstawienie opcji migracji: refaktoring, re-hosting, zmiana architektury, wycofanie aplikacji

Cloud
Assessment

Nasze narzędzie do assessmentu infrastruktury oraz wykorzystywane Frameworks, oferują kompletne rozwiązanie prezentujące pełny widok aplikacji w kontekście migracji.

Efektem jest:

 • zmniejszenie ryzyka decyzyjnego
 • obniżenie całkowitego kosztu posiadania rozwiązań IT
 • zwiększenie elastyczności IT

Zalety
produktu

Automatyczna integracja

aplikacji z usługami PaaS w chmurze i kontenerami.

Zgodność z RODO/GDPR

oraz kluczowymi standardami branżowymi.

Automatyczna optymalizacja

aplikacji pod kątem topologii, wydajności i kosztów.

Ograniczenie czasu o 60%

przeprowadzenia usługi assessmentu aplikacji pod kątem gotowości na migrację do chmury.

Ograniczenie kosztów o 40% czasu

analizy kosztów operacyjnych w chmurze i przygotowania scenariusza biznesowego dla wykorzystania technologii chmurowych.

Rekomendacje

dotyczące planu podróży do chmury w oparciu  o konkretne scenariusze biznesowe

Nasze
Centra Danych

Lider na rynku usług centrów danych
w Europie Centralnej

T-Mobile jako spółka z Grupy Deutsche Telekom, posiada ogromne doświadczenie w zakresie usług data center. W Polsce dysponujemy 6 komercyjnymi ośrodkami: w Krakowie, Warszawie i we Wrocławiu. Wśród naszych Klientów są globalni dostawcy treści, międzynarodowe korporacje i operatorzy telekomunikacyjni.
W naszych centrach danych znajdują się również międzynarodowe punkty wymiany ruchu. W oparciu o własną infrastrukturę, świadczymy usługi cloud computing.

Centrum Przetwarzania Danych Szlachecka to jeden z najważniejszych obiektów w sieci centrów przetwarzania danych T-Mobile i jednocześnie kluczowy węzeł telekomunikacyjny Spółki.

Z przyjemnością informujemy o zakończonej w grudniu 2021 rozbudowie naszego warszawskiego centrum przetwarzania danych. CPD Szlachecka to dwa niezależne obiekty data center, zlokalizowane na warszawskiej Białołęce i oddalone od ścisłego centrum miasta, stref wysokoprzemysłowych oraz ruchliwych ulic.

Nowo wybudowane CPD Szlachecka B to jeden z kluczowych obiektów sieci Data Center T-Mobile w Polsce. To obiekt najwyższej jakości, która potwierdzona jest certyfikatem ANSI/TIA 942 na poziomie Rated-3 dla wszystkich obszarów działania (architektonicznego, mechanicznego, klimatyzacyjnego, wentylacyjnego, energetycznego i telekomunikacyjnego).

CPD Szlachecka B cechuje niezawodność:

 • energetyczna dzięki redundancji obwodów elektrycznych i systemowi zasilania awaryjnego, opartego o układ UPS i agregaty prądotwórcze o mocy 5,8 MVA;
 • systemów chłodzenia, które pracują w układzie N+2, i są wsparte poprzez zabudowę szaf serwerowych (tzw. zimne korytarze);
 • łączy telekomunikacyjnych, które zapewniają dwie niezależne (redundantne geograficznie) drogi światłowodowe;
 • bezpieczeństwa fizycznego obiektu dzięki licznym systemom m.in.: BMS, VESDA, CCTV, SWiN.

Kompleks Centrum Przetwarzania Danych Szlachecka A i B posiada sieć Data Center Networking oraz połączenie z innymi ośrodkami poprzez Data Center Interconnect, dzięki czemu zapewniamy dostęp do kompleksowego portfolio usług hostingu & cloud computing (Serwer Dedykowany, Private Cloud, Wirtualne Centrum Danych, Backup i Storage) oraz  usług transmisji danych (Internet Biznes, VPN Access, SD-WAN, Ethernet Line lub Lambda, Cloud on Edge)  i cyberbezpieczeństwa (Zarządzany Firewall, Zarządzany WAF, Anty DDoS, SOC)

W Warszawie Grupa T-Mobile dysponuje także Data Center Piękna (przy ulicy Pięknej 24/26 w Warszawie), które  przeznaczone jest wyłącznie do świadczenia usług hostingu i cloudcomputing.

Serce sieci T-Mobile oraz kluczowe centrum danych dla usług kolokacji, hostingu i cloud computing.

Aglomeracja warszawska to największy odbiorca usług data center. Nie bez powodu właśnie w tej części Polski ulokowaliśmy aż 4 swoje obiekty, a wśród nich DC Piaseczno – nasze największe i kluczowe dla T-Mobile Polska centrum danych. Jest to również jeden z największych obiektów tej klasy w Polsce i Europie.

Centrum Przetwarzania Danych Piaseczno jest jednym z punktów sieci szkieletowej T-Mobile, który nadzorowany jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku przez zespół inżynierów T-Mobile.

Na powierzchni 3600 m2 w Centrum Przetwarzania Danych Piaseczno oferujemy pełne spektrum usług Data Center: od kolokacji serwerów klientów, po backup i hosting sprzętu oraz zaawansowane rozwiązania w modelu cloud computing.

Dodatkowo jako operator możemy ułatwić dostęp do Twoich danych, zgromadzonych w naszym centrum, przez zaawansowane rozwiązania telekomunikacyjne (IP VPN, łącza punkt – punkt, Internet, sieć xWDM). Niezawodna transmisja danych zapewniona jest przez redundantną architekturę światłowodową i 3 całkowicie niezależne przyłącza do obiektu. W Data Center Piaseczno znajdują się również międzynarodowe punkty wymiany ruchu.

Jeśli zależy Ci na jeszcze większym bezpieczeństwie, możemy zapewnić Ci dodatkowe usługi: ochrony przez atakami DDoS, Firewall, WAF i całodobowy monitoring cyberbezpieczeństwa SOC.

Doskonale zaprojektowana infrastruktura informatyczna, zapewniająca ochronę Twoich danych w Krakowie.

T-Mobile oferuje do komercyjnego użytku 400 m2 powierzchni kolokacyjnej w Centrum Przetwarzania Danych w Krakowie. Obiekt powstał w odpowiedzi na rosnące w regionie Małopolski zapotrzebowanie na usługi bezpiecznej i stabilnej infrastruktury IT.

Nasze data center w Krakowie znajduje się w samodzielnym budynku, którego lokalizacja zapewnia łatwy i szybki dojazd zarówno z Krakowa, jak i sąsiednich miast. Budynek posiada niezależne linie zasilania wraz z generatorem prądotwórczym oraz doprowadzone do niego redundantne drogi światłowodowe. Bezpieczeństwo danych i serwerów naszych Klientów w Krakowie zapewniają rozbudowane systemy gaśnicze, zasilania i klimatyzacji wraz z całodobową ochrona fizyczną i monitoringiem wideo obiektu. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań zapewniamy gwarantowany poziom świadczenia usług 99,99%.

W celu przeniesienia swoich systemów informatycznych do centrum przetwarzania danych, T-Mobile oferuje usługi profesjonalne: audytu i migracji środowisk fizycznych oraz wirtualnych naszych Klientów. Dodatkowo możemy zapewnić utrzymanie powierzonych nam zasobów i partnerską współpracę, z zastosowaniem miedzy innymi usług Remote Hands, dzięki którym nasi profesjonaliści w imieniu Klientów wykonują powierzone czynności administracyjne i naprawcze.

Profesjonalne Centrum Przetwarzania Danych we Wrocławiu, które zapewni bezpieczeństwo Twoich systemów IT.

Centrum Danych T-Mobile we Wrocławiu powstało w odpowiedzi na dynamiczny rozwój stolicy Dolnego Śląska i rosnące potrzeby naszych klientów na stabilną i bezpieczną infrastrukturę IT.
Oferuje blisko 500 m2 powierzchni dedykowanej dla kolokacji i hostingu.

Obiekt nadzoruje zespół profesjonalistów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku. Dzięki temu istnieje pewność, że serwery są pod stałą kontrolą, tym samym zapewniając bezpieczeństwo danych i aplikacji firmowych.

Podobnie, jak w innych obiektach komercyjnych, usługi świadczone w CPD T-Mobile we Wrocławiu spełniają wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013.

Certyfikat obejmuje: świadczenie usług telekomunikacyjnych, prowadzenie Centrów Przetwarzania Danych i nadzór nad planowaniem, budową i utrzymaniem sieci telefonii komórkowej. Rozwój i zarządzanie produktami, marketing i sprzedaż w sieci własnej, wszystko w odniesieniu do Deklaracji Stosowania wyd. 6 z dnia 13.12.2016.

Masz pytania lub potrzebujesz oferty?

Skontaktuj się z doradcą

Polecane treści

4-7 minut
Jak się przygotować na sieci zarządzane przez AI

Jak się przygotować na sieci zarządzane przez AI

5-8 minut
TOP 7 Najważniejsze trendy w chmurze w 2024 roku

TOP 7 Najważniejsze trendy w chmurze w 2024 roku

Pytania
i odpowiedzi

Czy Assessment pokaże mi możliwy sposób migracji do chmury?

Tak, jednym z elementów raportu po assessmencie są sugerowane metody migracji do chmury, np. Lift & Shift

Czy Assessment pomoże mi zwymiarować i dopasować parametry docelowego, chmurowego środowiska, odpowiadające wymaganiom moich aplikacji?

Tak, na podstawie analizy pracy aplikacji i obciążeń środowiska raport pokaże proponowane parametry docelowego środowiska chmurowego, tak, by praca aplikacji była optymalna.

Moje środowisko pracuje nieregularnie, zdarzają się sporadyczne skoki zapotrzebowania na moc obliczeniową, które musimy obsłużyć. Czy assessment uwzględnia takie przypadki?

Tak, analiza środowiska trwa ok. miesiąca (w szczególnych przypadkach dłużej) co pozwala wychwycić wszelkie skoki zapotrzebowania, dzięki czemu proponowana wielkość środowiska w chmurze opiera się nie tylko na obciążeniu średnim, ale będzie także w stanie obsłużyć takie skoki.

Jestem nowym administratorem IT i nie mam wystarczającej wiedzy o moim środowisku. Czy assessment pozwoli mi zrobić inwentaryzację mojego środowiska?

Tak, wynikiem assessmentu jest zebranie dokładnych informacji o posiadanym środowisku; zarówno sprzęt fizyczny, jak i maszyny wirtualne, systemy operacyjne oraz używane aplikacje i działające procesy zostaną zebrane w analizie.

Czy efektem assessmentu jest tylko propozycja na usługi chmurowe świadczone przez T-Mobile?

Nie, efektem assessmentu, po dokładnej analizie środowiska i jego obciążenia, są najlepsze możliwe rozwiązania do konkretnych potrzeb i specyfiki. Dzięki synergii T-Mobile i T-Systems w ramach T Business możemy proponować rozwiązania od on-premisowych, przez chmury prywatna świadczone w CPD T-Mobile po rozwiązania chmury publicznej (Ms Azure).

Dzień dobry!
w czym możemy pomóc?
5000
...